Riskhantering

RISKHANTERING

teknik, arbetsmiljö,

miljö och ekonomi

Kunskap för att hantera de risker som en verksamhet innefattar är viktig ur många aspekter. Dels rent ekonomiskt men även kopplat till de juridiska aspekterna som aktualiseras då vi talar om miljö och arbetsmiljö.

Riskhantering handlar normalt om att göra någon form av riskinventering, följt av en riskvärdering och slutligen en åtgärdsplan. Oftast är det ett återkommande arbete och därför är det viktigt att man har gemensamma rutiner och arbetssätt som är väl kända inom hela organisationen.

När det gäller mer verksamhetsrelaterade riskanalyser har vi även arbetat med kontinuitetsplanering (BCP/BCM).

Vi på T2 Solutions har mångårig erfarenhet av att arbeta med riskhantering och delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter!

T2 Solutions AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

© TT2 Solutions AB