Projektledning

PROJEKTLEDNING

Projektledarrollen ställer dels krav på god ledarförmåga men även på en god allmän teknisk kunskap om de teknikområden som projektet berör.

För att göra projektresan så behaglig som möjligt för alla berörda parter är det av största vikt att tidigt kunna redogöra för ”resvägen” och de kontrollpunkter som kommer att passeras (för att säkerställa att projektet är på rätt väg). Att ha en väl kommunicerad projektmodell är naturligtvis viktigt men det viktigaste är att arbetssättet är anpassat till den organisation som skall driva och medverka i projektet.

Det är självklart en mängd aktiviteter/åtgärder/egenskaper som är viktiga för att nå det resultat som förväntas och vi på T2 Solutions kan nog påstå att vi har en mycket gedigen erfarenhet av både bra och mindre bra tillvägagångssätt. Detta gör att vi gärna vill dela med oss av dessa erfarenheter till fler både i form av support/stöd/mentorskap men även direkt i rollen som projektledare.

T2 Solutions AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

© TT2 Solutions AB