Processkartläggning

PROCESS-

KARTLÄGGNING

På 70- och 80-talet betraktades ”processer” som något ”tekniskt” inom t.ex. en kemisk processindustri men i och med att ISO 9001 kom år 2000, som var en komplettering till ISO 9000, så skedde något stort – nämligen att man började tala om ”processer” även inom tjänstesektorn.

Har man full kunskap om sina interna processer ger detta per automatik en tydlig bild över arbetsflödena i organisationen och på vilka funktioner ansvaret ligger som är kopplat till dessa.

Dessutom ger det bra möjligheter till att finna förbättringar/förenklingar samt kopplingar till de IT-stöd som finns inom organisationen.

Vi på T2 Solutions AB har mångårig erfarenhet av att arbeta med just processkartläggningar och delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

T2 Solutions AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

© TT2 Solutions AB