Maskinsäkerhet CE

CE-MÄRKNING

MASKINSÄKERHET

År 1989 togs inom EU (dåvarande EG) beslutet om införandet av ett ”Maskindirektiv” med krav på hur en maskin skall vara utförd för att uppfylla en grundläggande säkerhetsnivå. Från och med år 1994 blev detta ett tvingande krav som gällde alla ”tillverkare” av maskiner.

Trots att det alltså är drygt 20 år sedan maskindirektivet blev ett krav så är fortfarande kunskapen hos många ”tillverkare” alltför dålig när det gäller detta område, såväl på köparsidan som på tillverkarsidan.

I händelse av att en olycka skulle inträffa, vilket i sig är oerhört tragiskt och i många fall onödigt, så kan denna ”okunskap” bli väldigt dyrköpt.

Vi på T2 Solutions har mångårig erfarenhet i och med att vi varit med från början och vi har hjälpt en mängd kunder och leverantörer att hantera dessa krav på ett effektivt och säkert sätt. Vi fortsätter gärna att dela med oss av våra erfarenheter till fler av er!

T2 Solutions AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

© TT2 Solutions AB