Erfarenheter

ERFARENHET OCH BRANSCHKÄNNEDOM

T2 Solutions bär på en mångfasetterad och mångårig erfarenhet från en mängd olika branscher, såsom:

  • Fordon
  • Livsmedel
  • Läkemedel
  • Hygien
  • Olja/Energi
  • Hamnanläggningar

 

Som teknisk konsult i olika roller, inom bland annat ovanstående branscher, har Thomas Ödlund och Thomas Waldefors över 30 resp. 15 års erfarenhet.

Dessutom har vi drygt 10 års erfarenhet från arbete i beställaroganisationer och har även arbetat inom leverantörsleden.

Detta göra att vi har god insikt, kunskap och förståelse för hur de olika parterna i ett projekt kan se på samma fråga. I förlängningen innebär detta vi har kunskap om hur man på bästa sätt kan förebygga att oönskade överraskningar uppkommer - och hur man på bästa sätt löser de konfliker som trots allt kan uppstå.

Se även under "Om oss" där ni även finner våra CV'n.

 

T2 Solutions AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

© TT2 Solutions AB